Ir nodibināts „Jāņa Čakstes mājas”fonds. Tā mērķis ir saglabāt Latvijas  Valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes piemiņu, veicināt pētniecību par prezidenta dzīvi un darbu, jo līdz šimpar to zinātnisku pētījumi ir gaužām maz. Tāpat, vēlamies veicinātdemokrātiskās vērtības, un esamgatavi organizēt un atbalstīt tādus pasākumus, izstādes un diskusijas,kas tās stiprinātu.Mēs, Čakstes dzimta, vēlamies,lai šī māja ir „dzīva” sarunās par demokrātisku valsti. Aicinām, kļūt par fonda pārstāvi!Būsim pateicīgipar interesi un atbalstu!